Legnépszerűbb foglalkozásaink

417397312_708123854842158_5446476132589311372_n

Tesz-vesz muzsika

Intézményünkben már hagyományként működik a Tesz-vesz muzsika zenei program, mely az ELTE-TÓK Ének-zenei Tanszék oktatójának, Hegedűs Zsuzsannának,- aki ennek a programnak a megalkotója- segítségével került bevezetésre. A csoportok nevelési tervezetébe beépítve egész évben színesíti a kisgyermekek zenei tapasztalatszerzését, miközben kreatív módon fedezik fel, hogy a hétköznapi eszközök játékká válnak. A módszertana annyiban sajátos, hogy az énekes, mondókás kezdeményezéshez társul a környezet tudatos, kreatív alakítása.
347438369_572116435109568_5316018234678462616_n

Népi játékos-énekes foglalkozás

E foglalkozások célja, hogy játékos formában, a hagyományos népi játékok, népi énekek által fejlődjön a gyermekek mozgáskészsége, ének-zene iránti szeretete, miközben észrevétlenül sajátítják el a magyar néptánc alapjait, és értik meg egy-egy motívum struktúráját.
406895250_655444566776754_691965395155495395_n

Bábelőadások

Minden hónapban új bábelőadásokkal örvendeztetik meg a kisgyermeknevelők a bölcsődéseket. Az előadott történetekben gyakran visszacsengenek a környező világ aktualitásai: évszakokra, ünnepkörökre jellemző mesék elevenednek meg a gyerekek előtt. A különböző játékmódok sok új élményt, tapasztalást adnak a gyerekeknek. Egyben közös minden történet feldolgozása: játékában, mondanivalójában, tartalmában, időtartamában a kisgyermekek életkori szintjének felelnek meg.

Bemutatkozás

A kora gyermekkori fejlődés és a gyermekkor alapjaiban meghatározza az egész egyéni életutat. Éppen ezért Intézményünk fő missziója a kisgyermekeket nevelő családokkal a hatékony, konstruktív kapcsolat kiépítése, ezáltal a gyermekek fejlődésének maximális támogatása. Fontos számunkra, hogy szakmai tudásunk legjavát adva neveljük-gondozzuk a ránk bízott kisgyermekeket.
Előnyben részesítjük a komplex fejlesztést, a zenei ízlésformálást, a szociális érzékenyítést, a differenciált bánásmódot, a beszédindítás és a mozgáskoordináció jelentőségét, valamint az óvodai felkészítést. Nagy lehetőségeket látunk az anyanyelvi és az ének-zenei nevelés professzionális alkalmazásában, ezáltal a kognitív, érzelmi, szociális területek fejlesztésében, így ezt a két művészeti vonalat képviseljük markánsabban.